Audyt energetyczny

Świadectwo charakterystyki energetycznej. Jak wygląda świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne budynku to certyfikat, który określa charakterystykę energetyczną lokalu bądź nieruchomości. Świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzane jest przy okazji kontroli stanu energetycznego budynku, zakupie lub najmu mieszkania, choć w tym obszarze przepisy stale się zmieniają.

Przepisy dotyczące zasad sporządzania świadectw energetycznych stale się zmieniają. Dotychczas obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej spoczywał przede wszystkim na inwestorach i deweloperach. Zgodnie z nowelizacją ustawy, już wiosną 2023 roku konieczność sporządzenia certyfikatu energetycznego będzie dotyczył niemal wszystkich. A czym właściwie jest świadectwo energetyczne?

Co to jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne budynku (certyfikat lub paszport energetyczny) to jest dokument, który sporządzany jest na podstawie oceny energetycznej budynku. Sporządzenie świadectwa energetycznego budynku polega na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do ogrzewania i wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia i przygotowania ciepłej wody.

Jak wygląda świadectwo energetyczne?

W dokumencie charakterystyki energetycznej znajdują się parametry techniczno-użytkowe budynku, a także wskaźniki energii użytkowej, pierwotnej oraz końcowej. Pierwotny wskaźnik energii prezentowany jest w formie graficznej, jako tzw. suwak energetyczny. W parametrach techniczno-użytkowych znajdujących się w świadectwie energetycznym muszą znaleźć się informacje takie jak:

• rodzaj budynku,
• przeznaczenie budynku,
• rok oddania do użytkowania budynku,
• metoda wyznaczania charakterystyki energetyczne,
• powierzchnia użytkowa,
• data ważności dokumentu.

Ogrzewanie system

Świadectwo energetyczne budynku 2023

Zgodnie z realizacją dyrektywy unijnej, sporządzanie certyfikatów energetycznych będzie obowiązkowe nie tylko dla deweloperów i inwestorów, ale również wszystkich właścicieli starszych domów jednorodzinnych i mieszkań w blokach. Już wiosną 2023 roku obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dla wymienionych osób wejdzie oficjalnie w życie.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku kosztuje od 400 zł do 1000 zł, w zależności od tego na współpracę z jaką firmą zajmującą się audytami się zdecydujemy. Duże znaczenie ma także to w jakim mieście znajduje się nieruchomość, w której przeprowadzony zostanie audyt mający na celu sporządzenie certyfikatu charakterystyki energetycznej.

Po co jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to jest dokument, który jest nam potrzebny do tego, aby poprawnie określić zużycie energii wraz z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego. Najnowsza nowelizacja ustawy przewiduje, że wiosną 2023 roku dokument energetyczny stanie się obowiązkowy nie tylko w przypadku sprzedaży bądź najmu domu czy lokalu mieszkalnego.

Dom

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Aktualnie sporządzenie świadectwa energetycznego jest potrzebne wyłącznie w przypadku transakcji handlowych – sprzedaży lub wynajmie domu lub jego części. Jeśli zaś chodzi o domy jednorodzinne świadectwo energetyczne będzie niezbędne, niezależnie od stanu budynku, czyli od tego:

czy był już użytkowany,
czy pochodzi z rynku wtórnego czy od dewelopera,
rodzaju umowy – kupno/najem.

Należy zaznaczyć, że przedstawienie świadectwa jako dokumentu spoczywa zawsze na stronie sprzedającej lub wynajmującej, czyli to w ich kwestii leży zadbanie o wydanie takiego dokumentu. Świadectwo energetyczne budynku powinno być dołączone do aktu notarialnego mieszkania bądź sprzedawanej nieruchomości. Oczywiście ze strony formalnej, za prawidłowe przeprowadzenie transakcji obrotu nieruchomością odpowiada notariusz. pamiętajmy jednak, że nie zawsze sporządzenie świadectwa energetycznego jest możliwe. W sytuacji kiedy kupujemy dom dopuszczony warunkowo do użytkowania od dewelopera w stanie niewykończonym to zadanie będzie niemożliwe.

Jakie są zmiany w świadectwach energetycznych?

Najważniejsza zmiana jeśli chodzi o zasady sporządzania świadect energetycznych to obowiązek stworzenia takiego dokumentu dla wszystkich budynków – również tych wybudowanych przed 2009 rokiem oraz domów jednorodzinnych. Co więcej, obowiązkiem staje się także kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, w tym także tych o mocy ponad 70 kW.

Zmiany w zakresie świadectw energetycznych oznaczają, że właściciel lub zarządca budynku poddaje je w czasie użytkowania okresowej kontroli jeśli chodzi o system ogrzewania i klimatyzację. Na czym dokładnie polega ta kontrola?

1. Sprawdzenie stanu technicznego systemu ogrzewania, uwzględniające energetyczne źródło ciepła oraz dostosowanie ich mocy dla potrzeb uiżytkowych:

a) co najmniej raz na 5 lat – kotły o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
b) co najmniej raz na 2 lata – kotły opalane paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej
mocy cieplnej większej niż 100 kW,
c) co najmniej raz na 4 lata – kotły opalane gazem o nominalnej mocy cieplnej
większej niż 100 kW,
d) co najmniej raz na 3 lata – źródła ciepła niewymienione w lit. a–c, dostępne części
systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, których sumaryczna nominalna
moc cieplna wynosi więcej niż 70 kW;

2. Ocena efektywności energetycznej, co najmniej raz na 5 lat:

a) dostępne części systemu klimatyzacji, których nominalna moc chłodnicza wynosi więcej niż 12 kW,
b) połączony system klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej wyższej
niż 70 kW.

To wszystko zdaje się być nużące, wymagające wielu formalności i zamieszania. Po części sporządzenie świadectwa energetycznego wymaga nieco pracy, jednak w przypadku kiedy po uzyskaniu pierwszego dokumentu charakterystyki energetycznej budynku nie przeprowadzaliśmy żadnych zmian w systemie, ponowna kontrola nie jest wymagana.

System ogrzewania audyt

Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne budynku jest obowiązkowym załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu danej budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla inwestorów (zarówno deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych) zgodnie z ustawą Sejmu z września 2022 świadectwo energetyczne jest obowiązkowe.

Kto jest zwolniony z certyfikacji energetycznej?

Niemal każda ustawa przewiduje odstępstwa i wyjątki. I tak, od certyfikacji energetycznej zwolnione są budynki:

• wykorzystywane jako miejsce kultu lub działalności religijnej;
• przemysłowe lub gospodarcze, które nie są wyposażone w instalacje zużywające energię (z
wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego);
• które są chronione przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
• mieszkalne, wykorzystywane tylko do 4 miesięcy w roku;
• gospodarstwa rolne o wskaźniku EP, który określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na
nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/m2/rok.

1 Gwiazdka2 Gwiazdki3 Gwiazdki4 Gwiazdki5 Gwiazdek
Loading...Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.